Introduksjon til Google Ads

Google Ads er plattformen vi anvender for å plassere annonser i Google Søk samt i Google Display Network. Les mer om hvordan Google Ads inngår i en mer overordnet digital strategi i dette innlegget.

Hvilken effekt har annonsering med Google Ads?

I dette oppgavesettet skal du bli kjent med hvordan Google Ads-data blir importert til, og presentert i, Google Analytics 4. Google Analytics 4 er et verktøy for analyse av brukeratferd på nettsider og effekt av digitale investeringer. Besøk nettsiden til Google Merchandise Store, klikk deg rundt og utforsk siden. Deretter åpner du Google Analytics 4 og forsøker å svare på spørsmålene som er listet lenger ned. Før du begynner på disse oppgavene anbefaler jeg deg å gjennomføre oppgavesettet med intro til digital analyse og GA.

 • Hvorfor skal bedriften benytte seg av Google Ads?
 • Hvilke søkeord har «prestert bra»? Hvorfor? (se på hele 2021, eller enkeltmåneder)
 • Hvordan «presterer» annonsegruppene?
 • Hva slags informasjon ville du sett etter i Google Analytics?
 • Hvordan er trafikken fra Ads-annonser sammenlignet med øvrige trafikkilder?
 • Hvor mye inntekt skapte Ads-annonser? Hvilke produkter er det solgt mest av blant besøkende fra Google Ads?
 • Hva slags kampanjer kan du identifisere? Hva er nøkkel-KPIene?
 • Kan du si noe atferden på nettsiden blant de som kom via en Ads-annonse?
 • Er det kampanjer som burde vært skrudd av? Produkter som ikke burde blitt annonsert for? (F.eks. fra et kost/nytte-perspektiv)
 • Når på året har de annonsert mest med Google Ads?
 • Hva tenker du er hensikten med å koble Google Ads til Google Analytics?

Kom i gang med Google Ads

I denne oppgaven skal du finne ut av hva case-virksomheten din gjør i dag. Deretter skal du sette opp forslag til annonse, inklusive søkeord, ved hjelp av egen Google Ads-konto. Du trenger ikke tilgang til virksomhetens konto for dette. Pass på så annonser du lager ikke går live og belaster deg for penger. Opplever du tekniske utfordringer? Finn deg 1-2 medstudenter å jobbe sammen med, og bruk Google Søk til å finne løsninger. Du kan også ta opp spørsmål på eventuelle seminar som avholdes i respektive emner. Det kan være nyttig å gjennomføre oppgavesettet knyttet til Google Søk før du gjør disse oppgavene.

 • Hvordan er synligheten til virksomheten i dag? Hvordan er synligheten på strategisk utvalgte søkeord?
 • Hvorfor skal bedriften bruke Google Ads for synlighet i Google Søk?
 • Hvem er konkurrentene?
 • Sett opp en annonse med Google Ads (ikke publiser live!)
  • Utform tittel og tekst
  • Velg søkeord
  • Sett opp geografisk og demografisk målretting

Lykke til! 🙂