Introduksjon til digital analyse

Her finner du oppgaver og ressurser som du kan bruke til å lære om digital analyse og tilhørende begreper, Google Analytics 4 og Google Looker Studio.

Bli kjent med Google Looker Studio og analyse-begreper

Google Looker Studio er et verktøy for rapportering på digitale atferdsdata knyttet til nettsider og markedsføring. Nedenfor finner du informasjon om tre nettsider med tilhørende Google Looker Studio-rapporter. Velg et case, og klikk deg rundt på den aktuelle nettsiden. Deretter åpne opp Looker Studio og forsøk å besvare spørsmålene nedenfor.

 • Hvorfor eksisterer nettsiden(e)? Hvorfor har bedriften/personen denne nettsiden?
 • Hva er de viktigste KPIene for nettsiden? Med andre ord, hva slags data ønsker eier av nettsiden å følge med på / rapportere på?
 • Hvilken trafikkilde, aka markedsføringskanal, skaffet mest trafikk til nettsiden i forrige måned?
 • Hva er det viktigste innholdet på nettsiden, og kan du si noe om bruken av innholdet / besøket på innholdet?
 • Hva er konverteringene på nettsiden, altså; hvilke handlinger ønsker eier av nettsiden at de besøkende foretar seg? Gjør de det?
 • Hva tenker du er hensikten med Google Looker Studio?
 • Hva betyr det at et «søkeord» i Google har en «posisjon»? Hva er en bra gjennomsnittlig posisjon?
 • Hvordan brukte studentene i DIG1100 nettsiden de siste 2-3 ukene før eksamensinnlevering 12. mai 2023?
 • Hvordan brukte studentene i DIG1100 nettsiden ved oppstarten av emnet i 2024 sammenlignet med 2023?
 • Hvordan gikk lanseringen av AnvendtImpro.no vinteren 2023-24?

Bli kjent med Google Analytics 4

Google Analytics 4 er et verktøy for analyse av brukeratferd på nettsider og effekt av digitale investeringer. Besøk nettsiden til Google Merchandise Store, klikk deg rundt og utforsk siden. Deretter åpner du Google Analytics og forsøker å svare på spørsmålene nedenfor.

 • Hvilke trafikkilder skaper trafikk til denne nettsiden?
 • Hvor mye inntekt skapte nettsiden for Google i forrige kalenderår? Var det mer eller mindre enn året før der igjen?
 • Hvilke produkter selger de mest av? … minst av?
 • Hva er viktigste KPIer for nettsiden?
 • Hvilke undersider besøkes mest?
 • Hvordan var trafikken i og rundt juletider? Tror du mange bestiller julegaver herfra? Baser konklusjonen på analyse av data.
 • Hva tenker du er hensikten med Google Analytics? Hvordan tenker du en eventuell case-virksomhet kan anvende Analytics?

Lykke til! 🙂

Gjennomgang av digitale analyseverktøy

Videoen under gir en gjennomgang av Google Analytics 4, Hotjar, Google Tag Manager, Google Search Console, Google Looker Studio, samt oppsett av plugins i WordPress; GTM4WP, Rank Math SEO og Google Site Kit. I tillegg gis en forklaring av hva som menes med måleplan, KPIer og digitale analyseverktøy. Videoen skal være til hjelp for deg som studerer digital markedsføring eller relatert tematikk ved Kristiania.


Konseptuell illustrasjon av digital analyse

Ønsker du et kurs i Google Analytics 4?

Jeg har holdt kurs i Google Analytics 4 siden 2015, internt i ulike bedrifter samt via KnowHouse. Nye kurs publiseres fortløpende på KnowHouse.no, men ta gjerne kontakt for et skreddersydd opplegg.