Gapanalyse for strategi

Strategiformulering involverer identifisering og evaluering av alternative strategier, samt valg av strategi som passer best med markedet og omgivelsene virksomheten opererer i, samt interne ressurser og kapabiliteter. En digital markedsstrategi burde

 • være basert på målsetningene som er satt for digitalt bidrag til virksomheten,
 • være konsistent med kundetypen som kan nåes via de aktuelle kanalene,
 • støtte den overordnede kundereisen som i mange tilfeller består av en kombinasjon av kanaler, både fysiske og digitale, samt styre den digitale kundelivssyklusen gjennom rekruttering, konvertering, vedlikehold og vekst,
 • definere et digitalt tilpasset verdiforslag, og
 • spesifisere hvordan det unike verdiforslaget kommuniseres til kunder.

For å skape en felles forståelse for hvilke implikasjoner og konsekvenser strategiske beslutninger har, list opp alternative strategier og spør deg selv “hva må være sant for at denne retningen skal være lønnsom?”. Anvend innsikt fra SWOT-analysen til å formulere gap som eventuelt må adresseres. Disse gapene blir til tiltak i det organisasjonen fatter sin beslutning. For en systematisk tilnærming til “Hva må være sant?”-øvelsen, anvend følgende spørsmål:

 • Strategi og overordnede mål
  • Harmonerer den digitale markedsstrategien med den overordnede strategien til virksomheten?
  • Hva er investeringsbehovet, og er det tilgjengelige midler i organisasjonen?
  • Er det bred oppslutning om den digitale satsingen blant ledelsen og de ansatte, eller er du nødt til å jobbe med endringsledelse og forankringsprosesser?
 • Struktur
  • Må den organisatoriske strukturen modifiseres for å støtte digitale initiativ og en digital markedsoperasjon?
  • Er det tilrettelagt for samarbeid mellom avdelinger for digital markedsføring og eCommerce med øvrige avdelinger for markedsføring, kommunikasjon, PR, produktutvikling og IT?
  • Er deler av virksomheten outsourcet i dag, og er det den beste løsningen for fremtiden?
 • Systemer
  • Hvilke spesifikke prosesser, prosedyrer eller informasjonssystemer må utvikles og implementeres for å støtte digital markedsføring?
  • Er det behov for å jobbe med integrasjon av systemer og databaser for å oppnå sømløshet, økt effektivitet, større mulighetsrom for verdiskapning på tvers av kanaler, og for et 360-perspektiv av hver enkelt kunde?
  • Hva slags systemer og arbeidsprosesser er nødvendige for å sikre kvalitetssikring av innhold, budskap og kundeopplevelser som skapes i digitale flater?
  • Hva slags systemer og arbeidsprosesser er nødvendige for å gjøre rapportering på effektiviteten og effekten av digitale investeringer?
  • Er det behov for anskaffelser og innkjøp av infrastruktur, teknologi, verktøy, og lisenser?
 • Ansatte og kompetanse
  • Hva slags kompetanse er nødvendig, er den tilgjengelig i dag internt, eller er det behov for rekruttering eller innleie av eksterne ressurser?
  • Oppnå buy-in fra ledelsen og styret
  • Hva slags arbeidsmiljø og muligheter for kompetanseheving og generell utvikling er nødvendig?
  • Har organisasjonen ressurser som kan levere prosjektledelse, evaluering og anskaffelse av leverandører, innholdsproduksjon, oppsett av digitale annonser og andre nøkkelområder for en digital strategi?
  • Hva slags internkultur og arbeidsstil er nødvendig, og er det for eksempel tilrettelagt for agil metodikk med pilotering, testing og læring?

Denne artikkelen kan sees i sammenheng med denne beskrivelsen av en strategiprosess.

Ønsker du hjelp til gjennomføring av gapanalyse?

Har du en bedrift som satser digitalt, med salg av produkter og tjenester, med markedsføring og merkevarebygging, eller med formidling? Jeg kan bistå med å definere relevante målsetninger og KPIer, samt implementere sporing og tilhørende arbeidsprosesser.