Google Analytics 4

Hva er Google Analytics?

Google Analytics (GA) er et gratis verktøy for webanalyse som lar deg enkelt samle inn data fra både nettsider og apper. GA implementeres direkte i kildekoden eller via et såkalt Tag Management System.

Sommeren 2023 fases Google Analytics Universal ut. Erstatteren heter Google Analytics 4. Dette er verktøyet du nå skal anvende.

Det finnes selvsagt alternativer, altså konkurrenter til GA, og all den tid det er usikkert at GA forblir lovlig, så kan det være nyttig å holde seg oppdatert på disse. Kanskje du også bør implementere et annet verktøy i parallell.

Du vil raskt oppleve at et standardoppsett av Google Analytics 4 ikke er tilstrekkelig for å beskrive din virksomhets unike kundeinteraksjoner. Selv har jeg satt opp sporing av en rekke interaksjoner med denne nettsiden. I mine kurs går jeg typisk gjennom et slikt oppsett.

Hva er viktig å tenke på med Google Analytics 4?

  • Hva er viktige KPIer for din unike virksomhet?
  • Hvilke mikro- og makrokonverteringer bør din virksomhet spore og evaluere? Må noe konfigureres via Google Tag Manager?
  • Hvilke rapporter er viktige for hvem i organisasjonen? Hvilke evalueringer og beslutningsprosesser skal data understøtte?
  • Bør data fremstilles i Google Looker Studio slik at de blir mer tilgjengelige og tilpasset målgruppen din?
  • Hvordan kan du se data fra Google Analytics 4 i sammenheng med data fra øvrige kilder som f.eks. Google Search Console, Google Ads og Meta sine plattformer?

Webgruppen logo

Ønsker du et kurs i Google Analytics 4?

Jeg har holdt kurs i Google Analytics 4 for Webgruppen siden 2018. Nye kurs publiseres fortløpende. Følg med på Webgruppen.no, eller ta kontakt for et skreddersydd opplegg.