Anvendt improvisasjon

Hva er impro?

Improvisasjonsteater har sine røtter tilbake til det 16. århundre. Commedia dell’arte var en tradisjonell, italiensk teaterform hvor skuespillerne ikke forholdt seg til et ferdig manuskript. Forestillingene ble bygget opp rundt scenarier og innlærte standardroller. I 200 år spredte formatet seg rundt til hele Europa, og en av fordelene var blant annet at de var uavhengige av å skrive manus for ulike språk, de kunne omgå sensur, og de slapp å memorere replikker.

Moderne improteater kom til ved University of Chicago i 1955, og i årene siden har det utviklet seg i mange ulike retninger, det har spredd seg til hele verden, og det er blitt forsket på hvordan kunstformen kan ha effekter utover det umiddelbare som handler om å underholde et publikum.

Hva er anvendt improvisasjon?

Applied Improvisation, eller anvendt improvisasjon, handler om å anvende teknikker, prinsipper og konkrete øvelser fra impro til eksperimentell eller erfaringsbasert læring innenfor ulike områder.

Det fine med impro er at det bringer mennesker sammen. Gjennom ulike øvelser jobber vi med lytting, tilstedeværelse, formidling, kroppsspråk og en rekke andre ferdigheter og tema. Det er lett å tilpasse øvelsene til deltakernes nivå og individuelle behov samt målet med kursopplegget.

Som lektor ved Kristiania utviklet jeg i 2021 et kurs som styrker bevisstheten rundt eget og andres kroppsspråk. I dag har jeg en rekke ulike kurs, hvorav noen har direkte kobling til forskning på området, mens andre er resultat av 5 år med eksperimentell utvikling i impromiljøet i Oslo.

Anvendt improvisasjon

Lederutvikling med impro

I møte med store mengder informasjon gjør vi forenklinger: Vi tar kognitive snarveier og lar bias og fordommer styre. Ledere som tar snarveier kan ende opp med å ta dårlige beslutninger. Impro hjelper ledere med å få med seg kritisk informasjon og ta informerte beslutninger.

Les mer

Kroppslig bevissthet om makt og dominans

Ønsker du å styrke din bevissthet rundt eget kroppsspråk? Har du lurt på hvorfor noen situasjoner og personer stresser deg? Gjør du rekruttering og ønsker å skape en god opplevelse for kandidater? Basert på forskning, og med metoder fra teater, er dette et praktisk og morsomt kurs i kroppsspråk.

Les mer

Salgstrening med impro gir målbar effekt

For selgere er det viktig å tenke raskt, analysere situasjoner og tilpasse seg umiddelbart. Trening i improvisasjon hjelper med dette. Ved å trenes i impro-teknikken «Ja, og…» kan selgere oppnå sterkere resultater.

Les mer

Bli en bedre fasilitator

Fasilitatorrollen er kritisk i de fleste organisasjoner. Å anvende impro i utvikling av fasilitatorrollen fremmer samarbeid, kommunikasjon, utforskning og idégenerering. Impro styrker sentrale ferdigheter som det å kunne lese et rom, fleksibilitet, samt toleranse for usikkerhet.

Les mer

Tidligere event: Åpent impro-kurs på Elgsletta

Fredag 29. september 2023 holdt jeg et introduksjonskurs på Elgsletta. Vi utforsket lytting, tilstedeværelse og historiefortelling, og formålet var å spre kjennskap til anvendt improvisasjon og mitt arbeid med det. Arrangementet bestod av flere kurs og installasjoner og var i regi av Kristiania.

Ønsker du en prat om anvendt improvisasjon?

Om du har lyst til å prate om impro, gå på kurs, drøfte hvordan improteater kan anvendes som del av et pedagogisk opplegg, eller om du ønsker et internt opplegg i en bedrift; ta gjerne kontakt i dag.

Initiativet rundt lederutvikling med impro er publisert som artikkel også i Dagens Perspektiv og Forskersonen. I mai 2023 besøkte jeg podcasten Karriere Oslo hvor jeg snakket med Adine Dørum om anvendt improvisasjon samt mitt pågående arbeid knyttet til det. Episoden og samtalen om Improteater, selvledelse, følelser og tverrfaglighet i karrieren finner du her på Spotify.