Utvikling av strategi

Strategi starter med SWOT-analyse

Trenger du noen til å lede en strategiprosess?

Enhver bedrift og organisasjon trenger en tydelig og konkret strategi som gir retning og prioriterer arbeidet som skal gjøres. Å komme opp med en strategi involverer analyse av markedet og makroomgivelsene, slik at man kan forstå mulighetene og truslene man står overfor. Analytiske verktøy og metoder som SWOT og PESTEL, eller intervjuer og kreative workshops, er veldig viktig i en slik prosess.

Et suksessfullt strategiprosjekt kombinerer struktur, åpen og kreativ utforskning, og god kommunikasjon. Jeg har ledet en rekke strategiprosesser de siste 10 årene, og tar på meg kortere oppdrag som en fasilitator.

Vi har mange valgmuligheter når vi skal velge en strategi

Strategi handler om å si ja til noe, og nei til noe annet

Etter å ha analysert forretningen og omgivelsene rundt, handler det om å fasilitere beslutningstaking, og om å bygge et narrativ for resten av organisasjon. Dette narrativet, eller historien om hvem vi skal være fremover, må henge tett sammen med de gjeldende visjonene og målsetningene for organisasjonen.

Ta kontakt

Ta kontakt

Ønsker du å etablere eller forbedre din bedrifts digitale tilstedeværelse? Jeg utfører tjenester knyttet til strategi og prosjektledelse. Nysgjerrig på prosessen? På denne siden finner du en steg-for-steg guide til utforming av en digital strategi.