Stikkord: Google Ads

  • Introduksjon til Google Ads

    Google Ads er plattformen vi anvender for å plassere annonser i Google Søk og Google Display Network. I dette oppgavesettet blir du kjent med oppsett og evaluering av Google Ads-annonser.