Pandemikommunikasjon i sosiale medier

Målet med dette oppgavesettet er at du skal bli bevisst hvor viktig det er å styre sosiale medier etter en tydelig strategi og med en samlet organisasjon, og hvor essensielt det er med et konsistent visuelt og språklig uttrykk.

Først se videoen nedenfor. Her presenterer Audra Diers-Lawson, Professor ved Kristiania, sitt studie av pandemikommunikasjonen i England og Skottland. Deretter svar på oppgavene i punktlisten lenger ned på siden.

Youtube-video: Sammenligning av pandemikommunikasjonen i England og Skottland
 • Hva var bakgrunnen for studiet?
 • Hvorfor var god pandemikommunikasjon viktig?
 • Hvilke sosiale medier ble analysert, og hvorfor?
 • Det ble anvendt et teoretisk rammeverk for analysen. Oppsummer dette rammeverket og beskriv hvordan du eventuelt kan anvende det i andre situasjoner knyttet til kommunikasjon.
 • Hva var de viktigste funnene?
  • Hvilket land lykkes med kommunikasjonen, og hvorfor?
  • Hvilket land lykkes ikke med kommunikasjonen, og hvorfor?
  • Hvordan håndterte de to landene de ulike bølgene («waves») av koronapandemien? Hva tenker du som borger selv, hva slags kommunikasjon ville du høre / trengte du å høre?
 • Sammenlign funnene fra studiet med det som ble gjort av pandemikommunikasjon i Norge. Velg deg et sosialt medium. Hva observerer du?
 • I lys av dette forskningsstudiet, hva tenker du er suksessfaktorene for å lykkes med kommunikasjon i digitale kanaler? Hvordan ville du oppsummert funnene i forbindelse med en jobbsøknad for en sosiale medier-rolle i en stor norsk bedrift?

Lykke til! 🙂


Lytt til samtaler med eksperter på sosiale medier

I podcasten «Hva jobber du med?» har jeg snakket med flere eksperter på sosiale medier. Hør hva Alexander som er Head of Social gjør, eller Social Specialist Angelika i GroupM Nexus, eller Nina Reynisdottir som forteller om hvordan hun er influenser og jobber som rådgiver for store merkevarer.