Google Analytics 4 kursoppgaver

Denne siden inneholder oppgaver som du kan følge for å lære å anvende Google Analytics 4 og Google Looker Studio. Typisk anvendes disse oppgavene i forbindelse med mine kurs. Disse verktøyene lar oss analysere og evaluere nettsider og markedsføring.

Ingen erfaring med data-analyse? Bruk gjerne oppgavesettet som ligger her for en introduksjon til rapportering og KPIer ved hjelp av Google Looker Studio.

For oppgavene nedenfor, anvend egen konto i Google Analytics, Google sin testkonto, eller demokontoen du får tilgang til i forbindelse med kurset.

Oppgaver knyttet til måleplan

 1. Beskriv virksomhetens:
  • (Digitale) strategi og målsetninger
   • Hva er hovedmålsettingen for ditt nettsted? (Salg/markedsføring/informasjon/skape trafikk eller leads?)
  • Kundereiser; hvilke kontaktpunkter finnes mellom virksomheten og kundene?
  • Konverteringspunkter; hvilke viktige handlinger kan kundene gjøre på nettsiden? (kjøpe, ta kontakt, fylle ut skjema, bruke kalkulator, osv.)
   • Hvilke konverteringer (= brukerhandlinger) er det som viser at hovedmålsettingen for nettstedet ditt er nådd?
 2. … og hvordan kan denne informasjonen styre hva som skal spores, analyseres og rapporteres på med Google Analytics, Google Tag Manager og Google Search Console? (og eventuelt andre verktøy som Hotjar)
 3. Les om hva mikrokonvertering, makrokonverteringer og KPIer er i denne artikkelen.
 4. Hvem i din bedrift trenger rapportering jevnlig og på hvilke tall?
 5. Sett opp en oversikt med de tallene / KPIene du selv er mest interessert i å følge med på, f.eks. i Google Sheets eller Google Docs slik at du kan dele med kolleger. På hvilken måte kan dashboards og skreddersydde rapporter hjelpe deg / organisasjonen?
Google Analytics 4 hjelper oss med analyse av nettsider og markedsføring

Se denne guiden for en komplett beskrivelse av hvordan jobbe med digital strategi; fra situasjonsanalyse til lansering og evaluering.

Analyse og evaluering av trafikk med Google Analytics 4

 1. Hvor mange besøk hadde du på ditt nettsted i forrige hele måned? Hadde du mer eller mindre trafikk enn måneden før/året før?
 2. Se på dine mest populære sider. Hva forteller dette deg om hva dine brukere kommer til sidene for å gjøre?
 3. Hvilke land og byer kommer de største gruppene av brukerne dine fra?
 4. Hvilke kanaler / kilder / medium / kampanjer gir deg flest brukere / økter?
  • Hvilke trafikkilder skaper de mest “verdifulle” besøken(d)e?
  • Hvilke trafikkilder bidrar til “forretningsmessig måloppnåelse”?
  • Hvor mye trafikk får nettstedet ditt gratis fra Google per måned? Er tendensen økende eller synkende? Hva er den viktigste landingssiden du har for trafikk fra organisk søk? Hva tenker du er intensjonen bak søket til brukerne? Imøtekommer siden(e) behov og intensjon? Sammenligne gjerne data med Google Search Console.
  • Hvilke andre nettsider gir deg mest trafikk, og til hvilke undersider?
  • Hvilke sosiale medier gir trafikk til dine sider? Henger dette sammen med hvor aktiv du selv er i de forskjellige mediene? Hva er den største landingssiden du har for trafikk fra sosiale medier?
 5. Hvilken andel av hhv. brukere og besøk kom på mobil den siste måneden?
 6. Har du demografiske data for nettstedet? Hva er målgruppen, og hvordan matcher det den demografiske profilen i Analytics?
 7. Sett opp logging av internsøk på siden (site search), test at det fungerer. Om du allerede har data på dette, analyser hva det er kundene søker etter på siden.
 8. Finn en dag med mange økter og stor økning fra dagen før.
 9. Hvorfor? Sjekk landingssider, trafikkilder, mobil vs. desktop osv. Anvend sekundære dimensjoner, søk og filtrering.
 10. Legg ut en post på et sosialt medium, med en UTM-hale, og følg med i sanntidsrapporten på trafikken som kommer til nettstedet. En UTM-hale kan du lage med dette verktøyet.

Oppsett av Google Analytics 4 og Google Tag Manager

 1. Hva er tags, triggers og variables i Google Tag Manager?
 2. Forstå eksisterende oppsett for din egen virksomhet eller case-bedriften du har fått tilgang til.
  • Hva slags analyser muliggjør oppsettet?
  • Er det konfigurert Hendelser / Events?
 3. Er det noe relevant hendelsessporing (events) du kunne konfigurert for ditt nettsted? Hvordan ville du brukt det til analyser?
 4. Hvordan henger hendelser sammen med mål/konverteringer?
 5. Hvilke mål kan du teknisk definere i Google Analytics for å få en konverteringsrate? Må du gjøre noe i Tag Manager for å få de målene du trenger? Se om du har automatisk innsamlede hendelser i GA4 allerede, som du kan anvende som konverteringer.

Analyse av kundereise og attribusjon

 1. Hva betyr attribusjon?
 2. Hva kan vi si om kundens mentale modus i de ulike kanalene? Hvilken betydning har attribusjon for din virksomhet?
 3. Når i kundereisen anvendes Søk?
 4. Er Søk direkte salgsutløsende?
 5. “Assisterer” Søk ofte på veien til salg?
 6. Hva er effekten av å bytte attribusjonsmodell fra standardmodellen til en annen, f.eks. første klikk?

Rapportering med Google Looker Studio

Google Looker Studio er en dashboard-løsning som lar oss effektivt presentere data på en måte som er relevant og tilpasset kontekst. Ønsker du å se hvordan et dashboard kan se ut, sjekk dette oppsettet for Mariusvt.com eller dette for AnvendtImpro.no.

 1. Sett opp en Google Looker Studio-rapport som viser sider og landingssider rangert på sentrale KPIer som f.eks. antall besøk, salg og engasjementsgrad.
 2. Identifiser 404-sider; sett opp en egendefinert hendelse for 404-feil. Deretter kan du sette opp en egen 404-fane i et Looker Studio-dashboard.
 3. Sett opp et dashboard og koble det til en av kontoene du jobber med i dag. Hent inn data fra Google Ads og Search Console, og lag relevante visualiseringer. Tenk at dashboardet har en målgruppe; strukturer visualiseringene og sett på relevante filtre. Tenk gjerne på kundereisen eller kjøpstrakten som en mulig overordnet struktur.

Lykke til! 🙂