Introduksjon til CRO og Hotjar

CRO, eller konverteringsoptimalisering, er et fagfelt og en metodikk hvor fokus er på å optimalisere nettsider og apper slik at brukerne finner den informasjonen de trenger, og får gjort de oppgavene de ønsker å gjøre. CRO er like relevant for netthandelssider som det er for informasjonssider, portaler og nettbanker.

Et hvert verktøy som er vanlig å anvende innenfor CRO er Hotjar. Hotjar er konfigurert for denne nettsiden, og nedenfor vil du finne et sett med skjermopptak (screen recordings), samt varmekart (heatmaps). Mens du går gjennom disse og gjør deg kjent med mulighetene i Hotjar, kan du ta stilling til spørsmål i listen lenger ned.

 • Hva gir de ulike analysene oss?
 • Hvordan fungerer menyen, navigasjonen og strukturen på nettsiden?
 • Hvordan fungerer innholdet?
 • Sammenlign med data fra GA4 og Search Console for samme nettsted ved å følge instruksene her.
 • Hvordan ville du anvendt Hotjar for din nettside, eller for en eventuell case-virksomhets nettside? Hvilke sentrale spørsmål kan besvares med denne typen analyser?
 • Hva er «signifikant» mengde data? Med andre ord, hvor mye data trenger vi for å trekke konklusjoner?
 • Har du tilgang til en nettside? Installer Hotjar via Google Tag Manager i dag. Du får tilgang til en del data uten å måtte betale!
 • Tips:
  • Noter observasjoner ukritisk underveis, samle de til slutt og deretter trekk konklusjoner.
  • Bruk 2x hastighet eller mer på videoene.
  • Tenk gjennom og gjør antakelser om hva nettsiden forsøker å oppnå, med andre ord; hva er målene og KPIene for nettsiden?

Lytt til samtaler med eksperter på CRO

I podcasten «Hva jobber du med?» har jeg snakket med flere eksperter på digitale brukeropplevelser, UX og CRO. Hør om Marte Dille sine erfaringer som CRO-rådgiver for blant annet DNB, eller om hverdagen til Experimentation Specialist Peder i Conversionista!