Personvernerklæring

Nettsiden erklæringen gjelder er https://www.mariusvt.com.

Ved å bruke siden samtykker du til at anonymiserte data samles inn til Google Analytics 4 og Hotjar. Data blir lagret i disse verktøyene i 14+ måneder.

Formålet med datainnsamlingen er å forstå hvilket innhold som fungerer, og hvilket som behøver optimalisering. Data blir også anvendt inn i undervisning for å vise verdien av digital analyse til studenter.